Plany Studiów - Wychowanie Fizyczne 2015/2016

STOPIEŃ
TRYB
Pierwszy
Stacjonarny
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: INSTRUKTOR SPORTU
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE FIZYCZNE W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH

 

STOPIEŃ
TRYB
Pierwszy
Niestacjonarny
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: INSTRUKTOR SPORTU
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE FIZYCZNE W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH

 

STOPIEŃ
TRYB
Drugi
Stacjonarny
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: DOSTOSOWANA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: TRENERSKA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE FIZYCZNE W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH

 

STOPIEŃ
TRYB
Drugi
Niestacjonarny
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: DOSTOSOWANA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: TRENERSKA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE FIZYCZNE W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH

 

Plany Studiów - Wychowanie Fizyczne 2018/2019

 

STOPIEŃ
TRYB
Pierwszy
Stacjonarny
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZYGODOWA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WF W SZKOŁACH SPECJALNYCH I INTEGRACYJNYCH

 

STOPIEŃ
TRYB
Pierwszy
Niestacjonarny
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZYGODOWA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WF W SZKOŁACH SPECJLANYCH I INTEGRACYJNYCH

 

STOPIEŃ
TRYB
Drugi
Stacjonarny
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: PROMOCJA ZDROWIA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WF W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

STOPIEŃ
TRYB
Drugi
Niestacjonarny
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: PROMOCJA ZDROWIA
POKAŻ PLAN STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WF W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

Programy Studiów - Animacja Osób 50+ 2019/2020

 

STOPIEŃ
TRYB
Pierwszy
Stacjonarny
POKAŻ PROGRAM STUDIÓW
POKAŻ SPECJALNOŚCI

 

Plany Studiów - Animacja Osób 50+ 2018/2019

 

STOPIEŃ
TRYB
Pierwszy
Stacjonarny
POKAŻ PLAN STUDIÓW
POKAŻ SPECJALNOŚCI

 

Programy Studiów - Wychowanie Fizyczne 2019/2020

 

STOPIEŃ
TRYB
Pierwszy
Stacjonarny
POKAŻ PROGRAM STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZYGODOWA
POKAŻ PROGRAM STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WF W SZKOŁACH SPECJALNYCH I INTEGRACYJNYCH

 

STOPIEŃ
TRYB
Pierwszy
Niestacjonarny
POKAŻ PROGRAM STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZYGODOWA
POKAŻ PROGRAM STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WF W SZKOŁACH SPECJALNYCH I INTEGRACYJNYCH

 

STOPIEŃ
TRYB
Drugi
Stacjonarny
POKAŻ PROGRAM STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: PROMOCJA ZDROWIA
POKAŻ PROGRAM STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WF W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

STOPIEŃ
TRYB
Drugi
Niestacjonarny
POKAŻ PROGRAM STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: PROMOCJA ZDROWIA
POKAŻ PROGRAM STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ: WF W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH