Aktualności

UWAGA !

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie zasad realizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Nauk o Zdrowiu w okresie od 15 czerwca do 30 grudnia br., zajęcia przewidziane planem w semestrze letnim odbywać się będą w terminach do 15 lipca 2020 r. oraz od 1 do 30 września 2020 r.

Wykaz zajęć realizowanych w Uczelni

Wykaz zajęć realizowanych poza Uczelnią

Zajęcia kliniczne na kierunku Fizjoterapia odbywać się będą w terminach:

studia stacjonarne: 24.06.2020 r. - 3.07.2020 r. - III rok, JSM, przedmiot: Fizjoterapia w wieku rozwojowym

studia niestacjonarne: 26.06.2020 r. - 11.07.2020 r. z wyłączeniem 28 czerwca (zajęcia odbywać się będą systemem blokowym):

III rok, JSM, przedmiot: Fizjoterapia w wieku rozwojowym

I rok, 2 stopień, przedmiot: Podstawy mikrokinezyterapii i Wybrane techniki terapii manualnej w sporcie

Szczegółowy harmonogram zajęć, uzupełniony o zajęcia realizowane w późniejszych terminach, umieszczony zostanie w internetowym planie studiów.

UWAGA !

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem COVID-2, Dział Nauczania pracuje w trybie zdalnym. Wszelkie sprawy proszę kierować mailowo.

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piasckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 25 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Aneks nr 1/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. do Zarżadzenia nr 15/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Aneks nr 1/2020 z dnia 17 marca 2020 r. do Zarżadzenia nr 11/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie odwołania zajęć w Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie odwołania zajęć w Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Szanowni Państwo

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego Dział Nauczania pracuje w trybie zdalnym. Oznacza to, że wykonujemy wszystkie bieżące obowiązki, wykorzystując narzędzia naszej codziennej pracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w normalnych godzinach naszej pracy.

UWAGA !

W związku z wyborami jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024, informujemy, że w dniu 5 marca 2020 w godzinach od 9.00 do 12.00 Dział Nauczania będzie nieczynny.

GODZINY REKTROSKIE

W związku z wyborami jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024, zostały ogłoszone godziny rektorskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej, w niżej podanych terminach.
 
Godziny rektorskie odnoszą się tylko do osób i terminów podanych w grafiku ujętych w poniższej treści. Pracownicy, studenci i doktoranci nie biorący udziału w konkretnej czynności wyborczej realizują swoje obowiązki zgodnie z przyjętym wcześniej rozkładem zajęć.
 
Prowadzący zajęcia, biorący udział w wyborach, proszeni są o poinformowanie o tym Dział Nauczania.
 
1. 27.02.2020 r. godz. 9.00 – 12.00 w związku z wyborami elektorów w grupie doktorantów,
 
2. 27.02.2020 r. godz. 18.00 – 21.00 w związku z wyborami elektorów w grupie studentów,
 
3. 02.03.2020 r. godz. 8.00 - 15.00 
- w związku z wyborami elektorów w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora AWF
- w związku z zebraniem kandydatów na elektorów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora,
 
4. 03.03.2020 r. godz. 8.00 – 15.00
- w związku z wyborami elektorów w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta
- w związku z wyborami elektorów w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta,
 
5. 04.03.2020 r. godz. 08.00 – 12.00 
- w związku z wyborami elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich*
* zebranie wyborcze odbędzie się równolegle w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość,
 
6. 05.03.2020 r. godz. 8.00 – 12.00
- w związku z wyborami elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi* (zasady godzin wolnych od pracy ustali Kanclerz)
 
* zebranie wyborcze odbędzie się równolegle w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.

UWAGA STUDENCI !

W dniach 28-29 stycznia w godzinach 08:00-14:00 w holu Budynku Dydaktycznego odbędzie się kolejna edycja akcji krew - "Wampiry z AWF" organizowana przez RUSS we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Każdy Student biorący udział w akcji otrzymuje pakiet kaloryczny oraz zwolnienie rektorskie.

UWAGA !

Arkusze do rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 dostępne są w zakładce Formularze. W rozliczeniach należy uwzględnić również zajęcia prowadzone na kierunku Animacja osób 50+ oraz Dietetyka, studia II stopnia, odznaczając w kolumnie Rodzaj studiów jako P - Projekt

UWAGA !

W dniach 19 oraz 20 grudnia br. obowiązywać będą dni rektorskie.

UWAGA STUDENCI KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA !

W związku z Mikołajkowym, charytatywnym turniejem siatkówki w dniu 9 grudnia 2019 r. w godz. 16:00-19:00 dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja przyznane zostały godziny rektorskie.