Aktualności

UWAGA ! Arkusze do rozliczania godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 dostępne są w zakładce Formularze. W rozliczeniach należy uwzględnić również zajęcia prowadzone na kierunku Animacja osób 50+ oraz Dietetyka, studia II stopnia, odznaczając w kolumnie Rodzaj studiów jako P - Projekt

UWAGA ! Planowanie godzin dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 proszę przekazywać w formie pisemnej do Działu Nauczania do dnia 15 listopada 2019 r.

UWAGA ! Arkusze do planowania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 - dostępne są w zakładce Formularze

UWAGA ! Arkusze do rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 dostępne są w zakładce Formularze

Informacja pomocna do prawidłowego rozliczania godzin dydaktycznych w przypadku przedmiotu realizoanego przez pracowników różnych Katedr/Zakładów oraz specjalizacji instruktorskich/trenerskich

UWAGA! Do dnia 9 listopada 2018 r. należy przekazać planowanie godzin dydaktycznych na rok akademicki 2018/2019. Aktualne arkusze umieszczone są w zakładce FORMULARZE.