Aktualności

UWAGA ! Arkusze do rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 dostępne są w zakładce Formularze

Informacja pomocna do prawidłowego rozliczania godzin dydaktycznych w przypadku przedmiotu realizoanego przez pracowników różnych Katedr/Zakładów oraz specjalizacji instruktorskich/trenerskich

UWAGA! Do dnia 9 listopada 2018 r. należy przekazać planowanie godzin dydaktycznych na rok akademicki 2018/2019. Aktualne arkusze umieszczone są w zakładce FORMULARZE.