Sprawy Finansowe - Pliki do pobrania

WZORY WNIOSKÓW

WNIOSEK DO REKTORA

WNIOSEK DO PROREKTORA DS. STUDIÓW

Oświadczenie do wniosku

WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY VAT

WNIOSEK O PRZEKSIĘGOWANIE PŁATNOŚCI 

WZORY UMÓW

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

WZÓR UMOWY - STUDIA STACJONARNE - obowiązującej od roku akademickiego 2016/2017

WZÓR UMOWY - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązującej od roku akademickiego 2016/2017

WZÓR UMOWY - STUDIA STACJONARNE - obowiązującej od roku akademickiego 2015/2016

WZÓR UMOWY - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązującej od roku akademickiego 2015/2016

WZÓR UMOWY - STUDIA STACJONARNE

WZÓR UMOWY - STUDIA NIESTACJONARNE

AKTY PRAWNE

Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2022

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii. Załącznik do Zarządzenia nr 29/2021

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii. Załącznik do Zarządzenia nr 29/2021

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii. Załącznik do Zarządzenia nr 29/2021

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii. Załącznik do Zarządzenia nr 29/2021

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii
Załącznik nr 1
Aneks nr 1/2020

Uchwała nr 149/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Uchwałe nr 124/2019 Senatu Uczelni z dnia 16 kwietnia 2019 r.  w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Uchwała nr 124/2019 Senatu Akademiii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii

Zarządzenie nr 26/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

Zarządzenie nr 45/17 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

Aneks nr 2/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r. do zarządzenia nr 45/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

Zarządzenie nr 26/16 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

Zarządzenie nr 13/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015 i inne czynności związane ze studiami w Akademii wraz z aneksem numer 1/14 do zarządzenia z dnia 12 sierpnia 2014 roku

POKAŻ ZARZĄDZENIE

 

Zarządzenie nr 23/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

POKAŻ ZARZĄDZENIE

 

Zarządzenie nr 60/13 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

POKAŻ ZARZĄDZENIE

 

Uchwała nr 26/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad pobierania od studentów i uczestników studiów doktoranckich opłat za świadczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu usług edukacyjnych.

POKAŻ UCHWAŁĘ

 

Zarządzenie nr 59/12 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

POKAŻ ZARZĄDZENIE

 

REGULAMIN STUDIÓW

REGULAMIN STUDIÓW - obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

REGULAMIN STUDIÓW - obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

REGULAMIN STUDIÓW - obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

 REGULAMIN STUDIÓW - obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

 

STATUT UCZELNI

STATUT UCZELNI - obowiązujący od 1 października 2019 roku

Uchwała nr 17/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu  dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 123 Senatu Akademii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uczelni

Uchwała nr 12/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 20 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 123/2019 Senatu Akademii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uczelni

 STATUT UCZELNI  - obowiązujący do 30 września 2019 roku
 

 

Uchwała nr 27/06 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie zasad pobierania od studentów studiów niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich opłat za świadczenie usług edukacyjnych.

POKAŻ UCHWAŁĘ