Wydział NKF / niestacjonarne - Pliki do pobrania

AKTY PRAWNE

STATUT AWF POZNAŃ

REGULAMIN STUDIÓW

WNIOSKI

WNIOSEK O INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW

WNIOSEK O INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O POWTARZANIE PRZEDMIOTU

WNIOSEK O POWTARZANIE PRZEDMIOTU - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI

WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI KRÓTKOTERMINOWY

WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI KRÓTKOTERMINOWY - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O PRZEDŁUZENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

DYPLOMOWANIE

WNIOSEK O EGZAMIN DYPLOMOWY W FORMIE ZDALNEJ

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

ZALECENIA EDYTORSKIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAZ AUTORSKICH

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAZ AUTORSKICH - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU PRACY LICENCJACKIEJ

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU PRACY LICENCJACKIEJ - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU PRACY MAGISTERSKIEJ

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU PRACY MAGISTERSKIEJ - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

PODANIE O PRZESUNIĘCIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

PODANIE O PRZESUNIĘCIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

PODANIE O ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ

PODANIE O ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

KARTA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ

KARTA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O ODPIS DYPLOMU W JĘZYKU OBCYM

WNIOSEK O ODPIS DYPLOMU W JĘZYKU OBCYM - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O ODPIS SUPLEMENTU W JĘZYKU OBCYM

WNIOSEK O ODPIS SUPLEMENTU W JĘZYKU OBCYM - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

DODATKOWE INFORMACJE DO SUPLEMENTU

DODATKOWE INFORMACJE DO SUPLEMENTU - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

ZAKÓNCZENIE

KARTA OBIEGOWA

KARTA OBIEGOWA - dla studentów kierunku Animacja osób 50+