Sprawy Finansowe - Informacje

INFORMACJA dotycząca opłat za dyplom ukończenia studiów dla studentów podchodzących do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2016/2017

KOMUNIKAT dla Studentów przyjętych na studia niestacjonarne drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017

KOMUNIKAT dla Studentów przyjętych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2016/2017

KOMUNIKAT dla Studentów przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017

KOMUNIKAT dla Studentów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydziału Turystyki i Rekreacji na rok akademicki 2016/17.    

KOMUNIKAT dla Studentów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. na rok akademicki 2016/17.                                                                                                                               

INFORMACJA dotycząca regulowania opłat dla studentów studiów stacjonarnych

INFORMACJA dotycząca regulowania opłat dla studentów studiów niestacjonarnych

INFORMACJA dotycząca sposobu kontroli przez Studentów wnoszonych opłat w systemie Wirtualna Uczelnia

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH - NABORY UBIEGŁOROCZNE ORAZ WCZEŚNIEJSZE

Zgodnie z nowym Zarządzeniem Nr 26/16 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/17 i inne czynności związane ze studiami w Akademii, opłaty za zajęcia dydaktyczne w systemie ratalnym powinny być wnoszone wg poniższych terminów:

a) za semestr zimowy w miesiącach październik, listopad, grudzień i styczeń danego roku akademickiego
b) za semestr letni w miesiącach luty, marzec, kwiecień i maj danego roku akademickiego;

Treść ww. Zarządzenia do pobrania na stronie głównej AWF www.awf.poznan.pl wchodząc kolejno
w zakładki -  Dla Studenta / Dział Obsługi Studenta / Studenci / Sprawy Finansowe / Pliki do pobrania.

INFORMACJA dotycząca opłat za dyplom ukończenia studiów dla studentów podchodzących do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2015/2016

WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

Wnioski o wystawienie faktury VAT należy składać w maksymalnym terminie do 7 dni od dokonania wpłat do Działu Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów:

- telefonicznie: 61 835 51 22

lub

- listownie: na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Dział Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studenta

- osobiście: pokój nr 128 Nowy Budynek Dydaktyczny

(wniosek o wystawienie faktury do pobrania na stronie www.awf.poznan.pl (Dla Studenta / Dział Obsługi Studenta / Sprawy Finansowe / Pliki do pobrania)

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art. 19 ust. 1, 4, 5 i 11; art.106 ust.4, 8 pkt.1) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub do dnia końca świadczenia przez uczelnię usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów dyplomowych). Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.

WNIOSKI

Wnioski dotyczące finansów należy kierować do Pana Prorektora ds. Studiów, dr hab. prof. AWF Andrzeja Wieczorka i składać w Dziale Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów pokój 128 Nowego Budynku Dydaktycznego lub przesyłać pocztą na adres uczelni z dopiskiem Dział Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów (wzór podania dostępny na stronie www.awf.poznan.pl) 

W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO

1. Wniosek do Prorektora ds. Studiów.

2. Wniosek o wystawienie Faktury VAT.

3. Wzory umów.

4. Aktualnie obowiązujące akty prawne.