Sprawy Finansowe - Informacje

KOMUNIKAT dla Studentów przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

KOMUNIKAT dla Studentów przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2018/2019

INFORMACJA dotycząca sposobu kontroli przez Studentów wnoszonych opłat w systemie Wirtualna Uczelnia

INFORMACJA dotycząca regulowania opłat dla studentów studiów stacjonarnych

INFORMACJA dotycząca regulowania opłat dla studentów studiów niestacjonarnych

INFORMACJA dotycząca opłat za dyplom ukończenia studiów dla studentów podchodzących do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2017/2018

Bonifikaty w roku akademickim 2018/2019 ! - Studenci studiów niestacjonarnych

Szanowni Studenci,                       

Zgodnie z nowym Zarządzeniem Nr 26/18 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11.06.2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/19 i inne czynności związane ze studiami w Akademii:

W przypadku dokonania opłaty jednorazowo, studentom przysługuje rabat:

a)  w wysokości 15% pod warunkiem uiszczenia opłaty za rok:

- do dnia 10 października 2018 r.

b)   w wysokości 10% pod warunkiem uiszczenia opłaty za semestr zimowy:

- do dnia 10 października 2018 r.

Za datę zapłaty uważa się termin wpływu środków na konto Uczelni.
W przypadku kiedy student dokona wpłaty jednorazowej z upustem ale opłata wpłynie do Uczelni po terminie wskazanym powyżej, bonifikata nie zostanie uznana a wpłata będzie traktowana jako ratalna i jej wysokość powinna być uzupełniona do wysokości pełnej opłaty za semestr lub rok.

W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt: 

tel. 61 835 51 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

Wnioski o wystawienie faktury VAT należy składać w maksymalnym terminie do 7 dni od dokonania wpłat do Działu Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów:

- telefonicznie: 61 835 51 22

lub

- listownie: na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Dział Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studenta

- osobiście: pokój nr 128 Nowy Budynek Dydaktyczny

(wniosek o wystawienie faktury do pobrania na stronie www.awf.poznan.pl (Dla Studenta / Dział Obsługi Studenta / Sprawy Finansowe / Pliki do pobrania)

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art. 19 ust. 1, 4, 5 i 11; art.106 ust.4, 8 pkt.1) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub do dnia końca świadczenia przez uczelnię usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów dyplomowych). Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.

WNIOSKI

Wnioski dotyczące finansów należy kierować do Pana Prorektora ds. Studiów, dr hab. prof. AWF Andrzeja Wieczorka i składać w Dziale Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów pokój 128 Nowego Budynku Dydaktycznego lub przesyłać pocztą na adres uczelni z dopiskiem Dział Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów (wzór podania dostępny na stronie www.awf.poznan.pl) 

W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO

1. Wniosek do Prorektora ds. Studiów.

2. Wniosek o wystawienie Faktury VAT.

3. Wzory umów.

4. Aktualnie obowiązujące akty prawne.