Sprawy Finansowe - Informacje

UWAGA! PRZESUNIĘCIA TERMINÓW PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ZWIĄZKU Z COVID - 19

Kontrola przez Studenta wnoszonych opłat w systemie Wirtualna Uczelnia

KOMUNIKAT dotyczący zmian indywidualnych numerów kont studentów.

INFORMACJA dotycząca sposobu kontroli przez Studentów wnoszonych opłat w systemie Wirtualna Uczelnia

KOMUNIKAT dla nowoprzyjętych studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

KOMUNIKAT dla nowoprzyjętych studentów studiów drugiego stopnia

KOMUNIKAT dla nowoprzyjętych studentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Bonifikaty w roku akademickim 2019/2020 ! - Studenci studiów niestacjonarnych

Szanowni Studenci,                       

Zgodnie z nowym Zarządzeniem Nr 20/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25.04.2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/20 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii:

W przypadku dokonania opłaty jednorazowo, studentom studiów niestacjonarnych przysługuje rabat:

a)  w wysokości 15% pod warunkiem uiszczenia opłaty za rok:

- do dnia 10 października 2019 r.

b)   w wysokości 10% pod warunkiem uiszczenia opłaty za semestr zimowy:

- do dnia 10 października 2019 r.

Opłata za semestr letni nie podlega bonifikacie.

Za datę zapłaty uważa się termin wpływu środków na konto Uczelni.
W przypadku kiedy student dokona wpłaty jednorazowej z upustem ale opłata wpłynie do Uczelni po terminie wskazanym powyżej, bonifikata nie zostanie uznana a wpłata będzie traktowana jako ratalna i jej wysokość powinna być uzupełniona do wysokości pełnej opłaty za semestr lub rok.

WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

Wnioski o wystawienie faktury VAT należy składać w maksymalnym terminie do 7 dni od dokonania wpłat do Działu Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów:

- telefonicznie: 61 835 51 22

lub

- listownie: na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Dział Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studenta

- osobiście: pokój nr 128 Nowy Budynek Dydaktyczny

(wniosek o wystawienie faktury do pobrania na stronie www.awf.poznan.pl (Student / Dział Obsługi Studenta / Sprawy Finansowe / Pliki do pobrania)

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art. 19 ust. 1, 4, 5 i 11; art.106 ust.4, 8 pkt.1) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub do dnia końca świadczenia przez uczelnię usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów dyplomowych). Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.

WNIOSKI

Wnioski dotyczące finansów należy kierować do Pana Prorektora ds. Studiów, prof. AWF dr hab. Andrzeja Wieczorka i składać w Dziale Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów pokój 128, Nowy Budynek Dydaktyczny lub przesyłać pocztą na adres uczelni z dopiskiem Dział Obsługi Studenta - Sprawy finansowe studentów.

wzór podania wraz z oświadczeniem dostępny na stronie: Student / Dział Obsługi Studenta / Studenci / Sprawy Finansowe / Pliki do pobrania

W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO

1. Wzory wniosków.

2. Wzory umów.

3. Akty prawne.