Sprawy Finansowe - Pliki do pobrania

WZÓR UMOWY - STUDIA STACJONARNE - obowiązującej od roku akademickiego 2016/2017

WZÓR UMOWY - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązującej od roku akademickiego 2016/2017

POBIERZ WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY VAT - obowiązjujący od 1 czerwca 2016 roku

WZÓR UMOWY - STUDIA STACJONARNE - obowiązującej od roku akademickiego 2015/2016

WZÓR UMOWY - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązującej od roku akademickiego 2015/2016

POBIERZ WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSIĘGOWANIA PŁATNOŚCI

POBIERZ WNIOSEK DO PROREKTORA DS. STUDIÓW

Oświadczenie do wniosku

POBIERZ WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY VAT

WZÓR UMOWY - STUDIA STACJONARNE

WZÓR UMOWY - STUDIA NIESTACJONARNE

Zarządzenie nr 26/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

Zarządzenie nr 45/17 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

Aneks nr 2/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r. do zarządzenia nr 45/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

Zarządzenie nr 26/16 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

Zarządzenie nr 13/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015 i inne czynności związane ze studiami w Akademii wraz z aneksem numer 1/14 do zarządzenia z dnia 12 sierpnia 2014 roku

POKAŻ ZARZĄDZENIE

 

Zarządzenie nr 23/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

POKAŻ ZARZĄDZENIE

 

Zarządzenie nr 60/13 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

POKAŻ ZARZĄDZENIE

 

Uchwała nr 26/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad pobierania od studentów i uczestników studiów doktoranckich opłat za świadczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu usług edukacyjnych.

POKAŻ UCHWAŁĘ

 

Zarządzenie nr 59/12 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

POKAŻ ZARZĄDZENIE

 

Regulamin Studiów

REGULAMIN STUDIÓW - obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

POKAŻ REGULAMIN STUDIÓW

 

Statut Uczelni

POKAŻ STATUT UCZELNI

 

Uchwała nr 27/06 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie zasad pobierania od studentów studiów niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich opłat za świadczenie usług edukacyjnych.

POKAŻ UCHWAŁĘ