Dom Studencki

Komunikat dotyczący zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 dla studentów - [I rok I stopień] [I rok II stopien]

Komunikat dotyczący przyznawania miejsc w DS

Lista studentów, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 I PULA

UWAGA ! Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu.


WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

WNIOSEK DO PROREKTORA DS. STUDIÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - obowiązujący od dnia 1 września 2020 roku

WNIOSEK DO PROREKTORA DS. STUDIÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - obowiązujący od dnia 1 września 2020 roku - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK DO PROREKTORA DS. STUDIÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - obowiązujący od dnia 1 września 2020 roku - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów drugiego stopnia

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia