Dom Studencki

Komunikat dotyczący zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2021/2022 dla studentów przyjętych na I rok studiów I stopnia/jednolitych magisterskich

Lista osób, którym przyznano miejsce w Domu Studenckim w roku akademickim 2021/2022 z I puli

Komunikat dotyczący zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2021/2022 (nie dotyczy studentów obecnego 3 roku I stopnia)

Komunikat dotyczący przyznawania miejsc w DS

UWAGA ! Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu.


PLIKI DO POBRANIA

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

WNIOSEK DO PROREKTORA DS. STUDIÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - obowiązujący od dnia 1 września 2020 roku

WNIOSEK DO PROREKTORA DS. STUDIÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - obowiązujący od dnia 1 września 2020 roku - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK DO PROREKTORA DS. STUDIÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - obowiązujący od dnia 1 września 2020 roku - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów drugiego stopnia

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia