Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwoławcza Komisja Stypendialna jest instancją odwoławczą w stosunku do Komisji Stypendialnej AWF Poznań.
 
W zakresie jej kompetencji jest:
» rozpatrywanie odwołań od stypendiów, które przyznawała Komisja Stypendialna AWF Poznań
» przyznawanie stypendium Rektora dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
» przyznawanie stypendium dla najlepszych doktorantów
 

Zarządzenie nr 37/16 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na kadencję w latach 2016-2020.

Aneksy zmieniające: