Komisja Stypendialna AWF Poznań

Komisja Stypendialna AWF Poznań rozpatruje podania o przyznanie: stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg losowych. W zakresie jej uprawnień pozostaje również przyznawanie prawa do zamieszkania w Domu Studenckim AWF dla studentów AWF, którzy:
 
» chcą zamieszkać w DS AWF od początku nowego roku akademickiego (podania składane są pod koniec maja poprzedniego roku akademickiego)
» zostali przyjęci na I rok I stopnia studiów stacjonarnych (podania składane są pod koniec sierpnia - bezpośrednio po przyjęciu na studia)
» zostali przyjęci na I rok II stopnia studiów stacjonarnych (podania składane są po połowie września - bezpośrednio po przyjęciu na studia) 
 
 

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021.

UCHYLONE - Zarządzenie nr 44/19 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019-2020.