Stypendium dla osób niepełnosprawnych

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 DLA STUDENTÓW STUIÓW STACJONANRNYCH I NIESTACJONARNYCH I DOKTORANTÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA DOKTORANCKIE DO ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz III stopnia (doktoranci), przyjęci na studia doktoranckie do roku akademickiego 2018/2019, posiadający przyznany stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawności na rok akademickim 2019/2020.

Winni oni złożyć podanie o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na druku Uczelni (do pobrania ze strony DOS AWF Poznań w zakładce: Studenci/sprawy socjalne/ stypendium dla niepełnosprawnych ).

Do podania należy dołączyć:

-        aktualne zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności ,
-        krótki, napisany przez siebie opis tego, w jaki sposób niepełnosprawność ta utrudnia studiowanie oraz
-        druk pt. „OŚWIADCZENIE” (ze strony DOS AWF).
 

WSZYSTKIE DRUKI OBOWIĄZKOWO NALEŻY EDYTOWAĆ KOMPUTEROWO
I  DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE (po dwóch stronach kartki!!!).

 

Podania należy składać w Dziekanacie Sprawy Socjalne Studentów (pok.118/119).

Pierwszy termin składania kompletnych wniosków ustala się od dnia 30 sierpnia do dnia 30 września 2019r. w Dziekanacie – Sprawy Socjalne Studenta, p. 118-119.

Wnioski stypendialne złożone po tym terminie będą rozpatrywane w terminie późniejszym (w miarę spływania podań).

 

WNIOSKI OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020:

UWAGA ! Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu.

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

OŚWIADCZENIE - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO - dla studentów kierunku Animacja osób 50+

DEKLARACJA NUMERU KONTA BANKOWEGO - dla studentów kierunku Dietetyka, studiów II stopnia