Zapomoga

 

INFORMACJE

 
Student, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi.
 

WSZYSTKIE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ PODPISANE ORYGINALNYM PODPISEM I ZESKANOWANE, A NASTĘPNIE SKŁADANE DROGĄ MAILOWĄ NA NASTĘPUJĄCE ADRESY:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (studenci WNoKF) lub
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (studenci WNoZ)

WNIOSKI BEZ ORYGINALNEGO PODPISU, ZESKANOWANE i PRZESŁANE DROGĄ MAILOWĄ NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU PRZED KOMISJĄ STYPENDIALNĄ.


ZASADY

 1. Wniosek - nalezy w nim opisać trudną sytuację materialną i życiową, która sprawiła, że student wnioskuje o pomoc ze strony Uczelni. Motywacja powinna być dość obszerna, wyczerpująca a nie ogólnikowa.
   
 2. Do każdego podania muszą być dołączone dokumenty, które pozwolą ustalić Komisji Stypendialne sytuację finansową studenta i jego rodziny (dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta).
   
 3. Do wniosku obowiązkowo muszą zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację (np. mail od pracodawcy o wstrzymaniu świadczenia pracy lub o rozwiązania umowy) a także oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym również studenta, o wysokości dochodu, które osiągają. Oświadczenie o wysokości dochodu studenta oraz pełnoletnich członków jego rodziny stanowią załączniki do podania, które należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić i podpisać oryginalnym podpisem, a następnie zeskanować. Oświadczenie o dochodach wypełnia zarówno student, ale również pełnoletni członkowie jego rodziny.
   
 4. Studenci, którzy pobierają obecnie stypendium socjalne, a sytuacja materialna w ich gospodarstwie domowym zmieniła się drastycznie na niekorzyść z uwagi na ograniczenia w działalności wielu firm i instytucji, spowodowane epidemią koronawirusa mogą również wnioskować o jednorazową zapomogę. Powinni oni dostarczyć wraz z podaniem o zapomogę informację o dochodach ze stycznia i lutego 2020 r. oraz np. zaświadczenie od pracodawcy, że wstrzymuje wypłatę poborów.
   
 5. Osoby uczące się, będące członkami rodziny, dostarczają zaświadczenie o pobieraniu nauki, a w przypadku, gdy uzyskanie w/w zaświadczenia jest niemożliwe, to kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o zapomogę

Wniosek o zapomogę - dotyczy studentów kierunku Dietetyka II stopnia

Oświadczenie o dochodach studenta

Oświadczenie o dochodach członków rodziny studenta