Sprawy Socjalne - Informacje


AKTUALNOŚCI

Dyżury dziekanatu - obsługa socjalna studenta:
Poniedziałki i wtorki - od 10:00 do 13:00
Środy - NIECZYNNE
Czwartki i piątki - od 10:00 do 13:00

      


KOMISJE STYPENDIALNE

Komisja Stypendialna AWF Poznań

Komisja Stypendialna AWF Poznań rozpatruje podania o przyznanie:
  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz
  • zapomóg losowych.

W zakresie jej uprawnień pozostaje również przyznawanie prawa do zamieszkania w Domu Studenckim AWF dla studentów AWF, którzy:

  • chcą zamieszkać w DS AWF od początku nowego roku akademickiego
  • zostali przyjęci na I rok I stopnia studiów stacjonarnych
  • zostali przyjęci na I rok II stopnia studiów stacjonarnych

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwoławcza Komisja Stypendialna jest instancją odwoławczą w stosunku do Komisji Stypendialnej AWF Poznań.
 
W zakresie jej kompetencji jest:
  • rozpatrywanie odwołań od stypendiów, które przyznawała Komisja Stypendialna AWF Poznań
  • przyznawanie stypendium Rektora dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • przyznawanie stypendium dla najlepszych doktorantów

AKTY PRAWNE

AKTY WEWNĘTRZNE

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANÓW

KOMUNIKAT PROREKTORA DS STUDIÓW dotyczący harmonogramu postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022

AKTY ZEWNĘTRZNE

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o świadczeniach rodzinnych