Sprawy Socjalne - Informacje

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 


Informujemy, że spotkania Komisji Stypendialnej odbywają się na przełomie drugiego/trzeciego tygodnia każdego miesiąca.
W tym czasie Komisja rozpatruje kompletne wnioski, które wpłynęły do drugiego tygodnia miesiąca.
Wnioski nadesłane po tym terminie będą rozpatrywane w następnym miesiącu.


Komunikat dotyczący stypendium socjalnego i zwiększonego stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021

Komunikat dotyczący stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021

Komunikat dotyczący przyznawania miejsc w Domu Studenta AWF Poznań na rok akademicki 2020/2021

UWAGA !

Wszelkie wnioski i oświadczenia po wypełnieniu prosimy drukować dwustronnie.


ROK AKADEMICKI 2019/2020

UWAGA STUDENCI !

Z uwagi na konieczność powtórnego rozpatrzenia podań o stypendium Rektora na kierunku Fizjoterapia II stopnia, unieważnia się wydane do tej pory decyzje administracyjne na Fizjoterapii II stopnia

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium Rektora na rok akademicki 2019/2020 - Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej

Lista studentów, którzy otrzymali stypendium Rektora na rok akademicki 2019/2020 - Wydział Nauk o Zdrowiu

Lista rankingowa studentów, którzy złożyli podania o stypendium Rektora na rok akademicki 2019/2020 - Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej

Lista rankingowa studentów, którzy złożyli podania o stypendium Rektora na rok akademicki 2019/2020 - Wydział Nauk o Zdrowiu

Lista studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy otrzymali pomoc materialną na rok akademicki 2019/2020 - III Komisja Stypendialna - Wydział Nauk o Zdrowiu

Lista studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów, którzy otrzymali pomoc materialną na rok akademicki 2019/2020 - III Komisja Stypendialna - Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej

Lista studentów studiów stacjonanrych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy otrzymali pomoc materialną na rok akademicki 2019/2020 - II Komisja Stypendialna - Wydział Nauk o Zdrowiu

Lista studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia studiów, którzy otrzymali pomoc materialną na rok akademicki 2019/2020 - I Komisja Stypendialna - dodatkowa oraz II Komisja Stypendialna - Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej

Lista studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy otrzymali pomoc materialną na rok akademicki 2019/2020

UWAGA STUDENCI !  - dotyczy stypendium Rektora na rok akademicki 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych AWF Poznań i ZWKF Gorzów

Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studentckiego AWF Poznań, przedłużony został termin składamia dokumentów o stypendium Rektora do wtorku 22 października 2019 r.

Lista studentów, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim AWF na rok akademicki 2019/2020 - Pula Rektorska

Lista studentów I rok II stopień, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim AWF na rok akademicki 2019/2020 - Pula Wydziałowa III

UWAGA STUDENCI ! Z uwagi na kończący się pierwszy termin składania wniosków o stypendium socjalne w dniu 30 września br. w pokoju 118-119 w godz. 9:30 - 16:30 przyjmowane będą wnioski.

UWAGA STUDENCI ! Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu.

INFORMACJA dotycząca postępowania w zakresie ubiegania się o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 dla studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich w AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

KOMUNIKAT dla studentów I roku 2 stopnia przyjętych w roku 2019 - dot. zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020

KOMUNIKAT dot. stypendium Rektora na rok akademicki 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych AWF w Poznaniu i ZWKF w Gorzowie Wlkp.

KOMUNIKAT dot. stypendium socjalnego i zwiększonego stypendium socjalnego na rok akademicki 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i doktorantów przyjętych na studia doktoranckie do roku akademickiego 2018/2019

KOMUNIKAT dot. stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i doktorantów przyjętych na studia doktoranckie do roku akademickiego 2018/2019

KOMUNIKAT dla studentów I roku, I stiopnia, przyjętych w roku 2019 w sprawie zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim.

Lista studentów, którzy otrzymali miejsce w Domu Dtudenckim AWF na rok akademicki 2019/2020 - Pula Wydziałowa I

KOMUNIKAT dla studentów Wydziału WFSiR dotyczący przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020

KOMUNIKAT dla studentów Wydziału TiR dotyczący przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020

UWAGA !

Wszelkie wnioski i oświadczenia po wypełnieniu prosimy drukować dwustronnie.