Sprawy Socjalne - Informacje


AKTUALNOŚCI

Dyżury Sekcji Socjalna Studenta:
Poniedziałki i wtorki - od 10:00 do 13:00
Środy - NIECZYNNE
Czwartki i piątki - od 10:00 do 13:00

Studenci, którzy złożyli wniosek o świadczenia stypendialne (stypendium socjalne, dla osób niepełnospranych) lub o zapomogę, proszeni są o sprawdzenie statusu wniosku w Wirtualnej Uczelni. Studenci ze statusem "rozpatrzono pozytywnie", proszeni są o pilne odebranie deczyji w pok. 119 w trakcie dyżuru.
Termin wypłacenia świadczeń jest zależny od terminu odebrania decyzji.

      


KOMISJE STYPENDIALNE

Komisja Stypendialna
Obraduje w każdy pierwszy wtorek miesiąca i rozpatruje kompletne wnioski, które wpłyną do tego terminu do dziekanatu

Komisja Stypendialna AWF Poznań rozpatruje podania o przyznanie:
  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomóg losowych oraz
  • przydziela miejsce w Domu Studenckim.

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwoławcza Komisja Stypendialna jest instancją odwoławczą w stosunku do Komisji Stypendialnej AWF Poznań.
 
W zakresie jej kompetencji jest:
  • rozpatrywanie odwołań od stypendiów, które przyznawała Komisja Stypendialna AWF Poznań
  • przyznawanie stypendium Rektora dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • przyznawanie stypendium dla najlepszych doktorantów

AKTY PRAWNE

AKTY WEWNĘTRZNE

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW 

Zarządzenie Rektora AWF Poznań w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie Rektora AWF Poznań w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim oraz świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

Załącznik

AKTY ZEWNĘTRZNE

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o świadczeniach rodzinnych