Sprawy Socjalne - Pliki do pobrania

Wszelkie wnioski i oświadczenia, po wypełnieniu, prosimy drukować dwustronnie.

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ ANIMACJA 50+

POBIERZ OŚWIADCZENIE

POBIERZ OŚWIADCZENIE ANIMACJA 50+

POBIERZ OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

POBIERZ OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY ANIMACJA 50+

POBIERZ OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

POBIERZ OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ANIMACJA 50+

POBIERZ DEKLARACJĘ NUMERU KONTA BANKOWEGO

POBIERZ DEKLARACJĘ NUMERU KONTA BANKOWEGO ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

POBIERZ WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - DZIEKANI

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - DZIEKANI ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - PROREKTOR DS. STUDIÓW

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM - PROREKTOR DS. STUDIÓW ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA ANIMACJA 50+

 

Zarządzenie nr 43/16 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E Piaseckiego w Poznaniu z dnia 22 września 2016r. w sprawie przyznania pomocy materialnej studentom i doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM I DOKTORANTOM