Wydział TiR / niestacjonarni - Pliki do pobrania

TOK STUDIÓW

POBIERZ WNIOSEK O INDYWIDUALNĄ ORGNIZACJĘ STUDIÓW (IOS)

POBIERZ WNIOSEK O INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW (IOS) ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O POWTARZANIE PRZEDMIOTU

POBIERZ WNIOSEK O POWTARZANIE PRZEDMIOTU ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ

POBIERZ WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI KRÓTKOTERMINOWY

POBIERZ WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI KRÓTKOTERMINOWY ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI

POBIERZ WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W SUPLEMENCIE DODATKOWYCH INFORMACJI

POBIERZ WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W SUPLEMENCIE DODATKOWYCH INFORMACJI ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O WYSTAWIENIE SUPLEMENTU W JĘZYKU OBCYM

POBIERZ WNIOSEK O WYSTAWIENIE SUPLEMENTU W JĘZYKU OBCYM ANIMACJA 50+

POBIERZ WNIOSEK O WYSTAWIENIE ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W JĘZYKU OBCYM

POBIERZ WNIOSEK O WYSTAWIENIE ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W JĘZYKU OBCYM ANIMACJA 50+

DYPLOMOWANIE

ZALECENIA EDYTORSKIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

1. Czcionka rodzaj: Times New Roman, Arial, Calibri

2. Rozmiar czcionki: tekst – 12 pkt. , tytuły rozdziałów pogrubione – 14-16 pkt.

3. Odstępy między wierszami – 1,5 wiersza

4. Marginesy: górny - 2,5 cm, dolny - 2,5 cm, lewy - 2,5 cm, prawy - 2,5 cm

5. Tekst pracy wyjustowany

6. Numeracja stron wyrównanie do prawej, w stopce

7. Tabele i ryciny powinny być umieszczone w tekście pracy; tytuł tabeli powinien znajdować się nad tabelą, opis ryciny – pod ryciną

8. Piśmiennictwo powinno zawierać spis książek i publikacji cytowanych w tekście pracy. Układ piśmiennictwa – alfabetyczny lub według pozycji cytowania w tekście pracy.

9. Piśmiennictwo powinno zawierać:

· w przypadku publikacji w czasopiśmie naukowym - nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok publikacji, wolumin (numer), pierwszą i ostatnią stronę publikacji

· w przypadku książki lub monografii - nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania; numer monografii

·  w przypadku wiarygodnych źródeł internetowych – adres strony, datę korzystania ze źródła (źródła internetowe nie powinny przekraczać 10% piśmiennictwa pracy !) np. www.izz.waw.pl 11.11.2011 r.

PIERWSZA STRONA PRACY DYPLOMOWEJ

PIERWSZA STRONA PRACY DYPLOMOWEJ - W FORMACIE .DOC

POBIERZ OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY DYPLOMOWEJ

POBIERZ OŚWIADCZENIE NA UDOSTĘPNIENIE PRACY LICENCJACKIEJ

POBIERZ OŚWIADCZENIE NA UDOSTĘPNIENIE PRACY MAGISTERSKIEJ

POBIERZ PODANIE O PRZESUNIĘCIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

POBIERZ PODANIE O ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ

POBIERZ KARTĘ OCENY PRACY DYPLOMOWEJ

ZAKOŃCZENIE

POBIERZ KARTĘ OBIEGOWĄ

Regulamin Studiów

POKAŻ REGULAMIN STUDIÓW