Ubezpieczenia - Informacje

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zgodnie z przepisami, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby studiujące, do ukończenia 26 lat, mogą korzystać z ubezpieczenia rodziców. W tym celu jedno z rodziców powinno zgłosić syna lub córkę do ubezpieczenia jako członka rodziny. Jeśli student nie ma takiej możliwości, gdyż np. rodzice nie są ubezpieczeni, nie posiada także żadnej innej podstawy do objęcia ubezpieczeniem powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez swoją Uczelnię. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i odprowadza składkę) pracodawca, jeżeli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten spoczywa na nim samym.

  • Wnioski dotyczące ubezpieczenie zdrowotnego w NFZ należy składać w pokoju nr 131 (Budynek Dydaktyczny)
  • Telefon: 61 835 50 81

UBEZPIECZENIE NNW

http://fundacja.awf.poznan.pl/ubezpieczenia/

W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO

1. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

2. Broszurę informacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia - wersja polskojęzyczna.

3. Broszurę informacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia - wersja anglojęzyczna.