Wydział WFSiR / stacjonarne - Informacje

 

INFORMACJA dla studentów 3 roku kierunku Fizjoterapia I stopnia - rok akademicki 2018/2019 
Dotyczy: ukończenia studiów
 • Decyzja w zakresie doboru uruchamianych przedmiotów do realizacji w semestrze letnim 2017/2018
 • INFORMACJA dla studentów 3 roku kierunku Taniec w KF I stopnia - rok akademicki 2016/2017
  Dotyczy: ukończenia studiów
 • INFORMACJA dla studentów 3 roku kierunku Wychowanie Fizyczne I stopnia - rok akademicki 2016/2017
  Dotyczy: ukończenia studiów
 • INFORMACJA dla studentów 2 roku kierunku Neurobiologia II stopnia - rok akademicki 2017/2018
  Dotyczy: ukończenia studiów
 • INFORMACJA dla studentów 2 roku kierunku Wychowanie Fizyczne II stopnia - rok akademicki 2017/2018
  Dotyczy: ukończenia studiów
 • INFORMACJA dla studentów 2 roku kierunku Fizjoterapia II stopnia - rok akademicki 2017/2018
  Dotyczy: ukończenia studiów
 • INFORMACJA dla studentów 3 roku kierunku Fizjoterapia I stopnia - rok akademicki 2016/2017
  Dotyczy: ukończenia studiów
 • INFORMACJA dla studentów 2 roku kierunku Sport II stopnia - rok akademicki 2017/2018
  Dotyczy: ukończenia studiów
 • INFORMACJA dla studentów 3 roku kierunku Sport I stopnia - rok akademicki 2017/2018
  Dotyczy: ukończenia studiów

INOFRMACJA dla studentów 3 roku kierunku Dietetyka I stopnia - rok akademicki 2017/2018
Dotyczy: ukończenia studiów                                                                                                                                         

HARMONOGRAM egzaminów magisterskich i licencjackich znajduje się do wglądu w Sekcji Obsługi Studenta Wydziału WFSiR oraz u promotorów prac

POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W DNIACH

 • Poniedziałek: nieczynne
 • Wtorek: 9:30 - 13:30
 • Środa: 9:30 - 13:30
 • Czwartek: 9:30 - 13:30
 • Piątek: 9:30 - 13:30

Poza wyżej określonymi godzinami, prosimy o kontakt e-mail`owy bądź telefoniczny.

Patrz zakładka: Kontakt

W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO

1. Wniosek o indywidualną organizację studiów (IOS).

2. Wniosek o powtarzanie przedmiotu / przedmiotów.

3. Wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej / poprawkowej.

4. Wniosek o urlop dziekański krótkoterminowy.

5. Wniosek o urlop dziekański.

6. Wniosek o uwzględnienie w suplemencie dodatkowych informacji.

7. Wniosek o wystawienie suplementu w języku obcym.

8. Wniosek o wystawienie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym.

9. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.

10. Oświadczenie na udostępnienie pracy licencjackiej.

11. Oświadczenie na udostępnienie pracy magisterskiej.

12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

13. Kartę oceny pracy dyplomowej.

14. Kartę obiegową.

15. Aktualnie obowiązujące akty prawne.