System Antyplagiatowy - Informacje

JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

Oświadczenie dotyczące praw autorskich